• C/ Cap del Pont, s/n (Bústia 30) - 08508 La Gleva (Barcelona)   
  • contacte@neida.cat   
  • 93 857 03 74

Serveis - Inspecció amb càmera i reparació sense obra de canonades

Servei d’inspecció de canonades amb càmera robotitzada de TV


Gràcies a la tecnologia i el nostre personal altament qualificat, podem detectar, sense haver de fer cap obra, possibles trencaments, fissures, deformacions, arrels a l'interior del tub, desgast... (amb cada inspecció es lliurarà un informe en format DVD). Tecnologia IBAK, sistema operatiu WinCan8.


Rehabilitació de canonades sense fer cap tipus d'obra


Rehabilitació de canonades amb mànega d’inversió


La màniga s'impregna amb barreja de resina epoxi de 2 components s'introdueix per l'interior de la canonada a rehabilitar, quedant adaptada i enganxada al seu interior. Amb això es crea una “canonada dins de la canonada”, sense unions, que garanteix la seva estanquitat i funcionament durant dècades.

La nova canonada interior queda ajustada i lliure d'arrugues fins i tot en corbes. Incrementa la capacitat hidràulica per la superfície interior més suau. Es garanteix l'estanquitat i eleva la resistència de la nova canonada. Atura la penetració d'arrels, l'erosió del ciment i la corrosió. Suporta els efectes estàtics com deformacions de la canonada, variacions de diàmetre, etc.La rehabilitació amb mànega continua aplicant llum ultraviolada


En aquest cas s’introdueix la mànega mitjançant el procediment de lliscament, i posteriorment aquesta s'infla de manera controlada amb aire comprimit a 0,5 bars de pressió i es pressiona contra la paret de la canonada i s'adapta ara a totes les modificacions en la secció i el perfil. Tot seguit, mitjançant una font de llum ultraviolada, que es desplaçarà a una velocitat controlada i definida, endurirà el revestiment, i així tindrem una nova canonada rehabilitada per molt de temps.Rehabilitació puntual amb “pàckers” o “partlining”


Aquest procés d'encamisat interior de la canonada, es duu a terme utilitzant malla de fibra de vidre impregnada amb resines epoxídiques, que permetrà la reparació de canonades trencades o deteriorades sense necessitat d’obrir rases en el sòl, evitant molèsties, brutícia, i economitzant la seva reparació, sense necessitat de deixar les canonades fora de servei. Una vegada la canonada hagi estat rehabilitada, millorarà les seves característiques estàtiques i hidràuliques.