Neida, neteja industrial i transport d'aigua i residus líquids

  • C/ Cap del Pont, s/n (Bústia 30) - 08508 La Gleva (Barcelona)   
  • contacte@neida.cat   
  • 93 857 03 74

Serveis - Inspecció amb càmera i reparació sense obra de canonades

Servei d’inspecció i reparació de canonades amb càmera robotitzada de TV


Gràcies a la tecnologia i el nostre personal altament qualificat, podem detectar, sense haver de fer cap obra, possibles trencaments, fissures, deformacions, arrels a l'interior del tub, desgast... (amb cada inspecció es lliurarà un informe en format DVD). Tecnologia IBAK, sistema operatiu WinCan8.

Inspecció de canonades


Inspecció i reparació de canonades sense fer cap tipus d'obra


Inspecció i reparació de canonades amb mànega d’inversió


Reparació de canonades

La màniga s'impregna amb barreja de resina epoxi de 2 components s'introdueix per l'interior de la canonada a rehabilitar, quedant adaptada i enganxada al seu interior. Amb això es crea una “canonada dins de la canonada”, sense unions, que garanteix la seva estanquitat i funcionament durant dècades.

La nova canonada interior queda ajustada i lliure d'arrugues fins i tot en corbes. Incrementa la capacitat hidràulica per la superfície interior més suau. Es garanteix l'estanquitat i eleva la resistència de la nova canonada. Atura la penetració d'arrels, l'erosió del ciment i la corrosió. Suporta els efectes estàtics com deformacions de la canonada, variacions de diàmetre, etc.La inspecció i reparació amb mànega continua aplicant llum ultraviolada


En aquest cas s’introdueix la mànega mitjançant el procediment de lliscament, i posteriorment aquesta s'infla de manera controlada amb aire comprimit a 0,5 bars de pressió i es pressiona contra la paret de la canonada i s'adapta ara a totes les modificacions en la secció i el perfil. Tot seguit, mitjançant una font de llum ultraviolada, que es desplaçarà a una velocitat controlada i definida, endurirà el revestiment, i així tindrem una nova canonada rehabilitada per molt de temps.

Reparació de canonades


Inspecció i reparació de canonades “pàckers” o “partlining”


Reparació de canonades

Aquest procés d'encamisat interior de la canonada, es duu a terme utilitzant malla de fibra de vidre impregnada amb resines epoxídiques, que permetrà la reparació de canonades trencades o deteriorades sense necessitat d’obrir rases en el sòl, evitant molèsties, brutícia, i economitzant la seva reparació, sense necessitat de deixar les canonades fora de servei. Una vegada la canonada hagi estat rehabilitada, millorarà les seves característiques estàtiques i hidràuliques.