Neida, neteja industrial i transport d'aigua i residus líquids

  • C/ Cap del Pont, s/n (Bústia 30) - 08508 La Gleva (Barcelona)   
  • contacte@neida.cat   
  • 93 857 03 74

Serveis - Serveis varis


Extracció d'aigua, reg i altres serveisRealitzem qualsevol servei adaptant-nos a les necessitats del client:

  • Servei d'extracció d'aigua per inundacions en pàrquings, ascensors...
  • Servei de regar: zones verdes de polígons, jardins, circuits de competició...
  • Màquina d'escombrar i fregar terres de pàrkings, empreses, etc...
  • Proves d’estanquitat:
    Tant en obra nova com en manteniment, és prescriptiu realitzar proves de pressió o estanquitat per garantir la correcta execució, instal•lació o reparació de conduccions, per controlar possibles filtracions en una xarxa (regulades per la norma europea A 1610). Es poden realitzar amb aire o amb aigua, es tapona un tram de canonada amb obturadors i s’introdueix l'aire o aigua per controlar si hi ha pèrdues. Mitjançant un compressor i un equip de pressió, que pot ser un manòmetre de precisió o un equip digital, es determina l’estanquitat i correcte funcionament de la canonada.


Servei d'extracció d'aigua

Serveis d'aigua per a la construccióServei d'extracció d'aigua

Servei d'extracció d'aiguaServei d'extracció d'aigua

Serveis d'aigua per a la construcció