Neida, neteja industrial i transport d'aigua i residus líquids

  • C/ Cap del Pont, s/n (Bústia 30) - 08508 La Gleva (Barcelona)   
  • contacte@neida.cat   
  • 93 857 03 74

Serveis - Vehicle de seguretatConscients de la importància en matèria de seguretat i salut en el treball, l'empresa disposa d'un vehicle auxiliar que serveix de suport en els treballs en què la dificultat ho requereixi. Així mateix el vehicle està equipat amb totes les EPIS i d'altre material de seguretat que queda recollit en un contenidor situat a la part posterior del vehicle.


Neteja residus perillosos

Neteja residus perillosos


Equipament de seguretat:

  • Detector de gasos.
  • Anti-caigudes amb recuperador de 20m de cable.
  • Cabistrany elèctric amb comandament a distància, capacitat de càrrega de 450kg i 30 metres de cable.
  • Sistema de respiració artificial per a 2 persones amb filtres de respiració homologats i mànega d'alimentació homologada de 25m de llargada.
  • Equip d'emergència draguer homologat.
  • Segon sistema de respiració homologat artificial per tercera persona.
  • Grua de fins a 9m d'alçada per donar línia de vida per a una persona.

Neteja de dipòsits