Neida, neteja industrial i transport d'aigua i residus líquids

 • C/ Cap del Pont, s/n (Bústia 30) - 08508 La Gleva (Barcelona)   
 • contacte@neida.cat   
 • 93 857 03 74

Serveis - Neteges industrials

Servei de neteges industrials


Neida ofereix tota la gamma de serveis associats a la neteja industrial amb alta pressió tant a particulars, comunitats de propietaris, indústries, entitats públiques...


Neteja amb aigua a pressió

A més, aquest any incorporem un nou servei de neteja a fons (baldeo) gràcies a la barra de neteja acoblada al camió de neteja. Ideal per per netejar carrers, carreteres, pàrquings, paviments...


Camions cisterna

Entre els serveis més sol·licitats de la neteja amb aigua a pressió podríem ennumerar els següents:

 • Neteges i desembussades de clavegueram i canonades.
 • Neteges de dipòsits d’aigua potable (amb certificat) i no potable.
 • Neteges de depuradores.
 • Neteges de col·lectors.
 • Neteges d’embornals, reixes i clavegueram.
 • Neteges i manteniment de carreteres.
 • Neteges de pàrquings.
 • Neteges de piscines.
 • Neteges de pous.
 • Buidatge i neteja de fosses sèptiques.
 • Neteges de façanes.

Neteja de clavegueram i canonades